Formació de Castelló LGTBI

La formació que ofereix Castelló LGTBI està motivada per l’augment de la LGTBIfobia i el masclisme i està dirigida a tota la societat a través de centres educatius, associacions de pares i mares, ajuntaments, associacions sense ànim de lucre, fundacions i empreses.

Si esteu interessats en algun taller o en alguna xerrada, contacta amb nosaltres.

Pel que oferim els següents tallers i xerrades:

Taller: Univers divers

Descripció: El taller consisteix en una xerrada d’uns 20 minuts on vam explicar als conceptes d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual, el que significa LGTBI, els opressors que provoquen que les persones LGTBI segueixin sent objecte d’una violències especifica anomenada LGTBIfobia i el terrorisme masclista. Després de la xerrada aclarim aquests conceptes d’una manera molt divertit per a l’alumnat mitjançant cançons (actuals i clàssiques) on cada cançó la ballarem, la debatrem i la explicarem.

Durada: 2 hores.

Taller: Curts per la Diversitat

Descripció: Mitjançant la visualització de curts i un breu debat vam explicar la diversitat sexual, de gènere i familiar.

Durada: 1 hora.

Taller: Personatges de la Història

Descripció: En aquest taller vam mostrar èxits que han estat clau en la història, la ciència i la cultura i es reflexiona sobre qui va ser el seu autor que serà una persona LGTBI, per tal de conscienciar sobre el cisheterocentrismo.

Durada: 1 hora.

Taller: Dones en la Història

Descripció: En aquest taller vam mostrar èxits que han estat clau en la història, la ciència i la cultura i es reflexiona sobre qui va ser el seu autor per tal de conscienciar sobre el sexisme.

Durada: 1 hora.

Taller: Jugant al Tutty

Descripció: En aquest taller aprendrem a esbandir l’Tutty, un joc didàctic que promou el respecte a la diversitat afectiva, sexual i familiar. Contribueix a la superació dels prejudicis i estereotips de gènere oferint models alternatius de convivència. Sobretot, pretén que nens i nenes aprenguin que les relacions familiars es fonamenten en l’afecte, la cura i el respecte.

Durada: 1 hora.

Taller: Estereotips

Descripció: En aquest taller mitjançant la lectura d’un conte, o història o article (depenent de l’edat dels i les participants) s’obrirà un debat per tal de reflexionar sobre els estereotips vigents referents a sexe i gènere, considerant diferents situacions per prendre consciència de les desigualtats que impliquen i així treballar per modificar-los.

Durada: 1 hora.

Taller: Conceptes

Descripció: En aquest taller l’alumnat investigarà el significat d’una sèrie de paraules referents a diversitat sexual i de gènere i les definirà, a continuació es definirà el significat real de les paraules que han definit i farem un debat crític de com han arribat a les seves definicions.

Durada: 1 hora.

Taller: Banderes

Descripció: En aquest taller l’alumnat se li explicarà la diversitat sexual i de gènere a través de l’elaboració de les banderes que identifiquen les persones LGTBI.

Durada: 1 hora.

Taller: Autoestima i amor

Descripció: En aquest taller construirem eines per aprendre a estimar-nos més, a conèixer-nos en profunditat, a cuidar-nos de manera conscient i amorosa, i a treballar tot allò que necessitem treballar per millorar la nostra relació amb nosaltres mateixes ..

Durada: 2 hores.

Xerrada: Diversitat Sexual i de Gènere

Descripció: En aquesta xerrada expliquem els conceptes d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual, el que significa LGTBI, els opressors que provoquen que les persones LGTBI segueixin sent objecte d’una violències especifica anomenada LGTBIfobia i el terrorisme masclista.

Durada: 1 hora.

Xerrada: Desmuntant el Monosexismo

Descripció: En aquesta xerrada vam explicar el que significa la bisexualitat i la bifòbia.

Durada: 1 hora.

Xerrada: Desmuntant el sexisme

Descripció: En aquesta xerrada vam explicar la naturalesa del masclisme.

Durada: 1 hora.

Xerrada: Realitats Trans

Descripció: En aquesta xerrada  expliquem les realitats Trans.

Durada: 1 hora.

Xerrada: Història del Moviment LGTBI

Descripció: En aquesta xerrada expliquem la història del moviment LGTBI.

Durada: 1 hora.

Xerrada: Prevenció de l’Assetjament Escolar (Bullying)

Descripció: En aquesta xerrada expliquem com prevenir l’Assetjament Escolar (centrant-nos en l’assetjament per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere), hi ha 3 versions una per a alumnat de l’ESO, una altra per a professionals de l’ensenyament i una altra per mares i pares.

Durada: 1 hora.

Xerrada: Prevenció de l’Assetjament Laboral (Mobbing)

Descripció: En aquesta xerrada expliquem com prevenir l’Assetjament Laboral (centrant-nos en l’assetjament per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere), hi ha 2 versions una per als i les treballadores de l’empresa i una altra per a la direcció de la empresa i responsables de recursos humans.

Durada: 1 hora la versió per als i les treballadores de l’empresa i 2 hores la versió per a la direcció de l’empresa i responsables de recursos humans.

Xerrada: Prevenció de les Infeccions de Transmissió Sexual

Descripció: En aquesta xerrada vam explicar que són les Infeccions de Transmissió Sexual, com prevenir-les i quins són els símptomes per poder detectar-les a temps.

Durada: 1 hora.

Xerrada: Salut Sexual, Drets Sexuals i Qualitat de Vida

Descripció: En aquesta xerrada oferim informació sobre els diferents aspectes de la sexualitat humana i els avenços aconseguits en tractaments eficaços amb evidència científica, per contribuir a l’actualització i formació de les i els professionals, dels i les estudiants i de la població general que tingui interès per la salut sexual i els drets sexuals.

Durada: 1 hora.

Xerrada: Sexe sense tabús

Descripció: En aquesta xerrada vam descobrir com parlar de sexe sense tabús i gaudir de la nostra intimitat.

Durada: 1 hora.