CASTELLÓ LGTBI

Col.lectiu per la diversitat afectiu-sexual

Plaça de la Pescateria, 8bis -1r.

12001 Castelló

Tlf :696 831 307

info@castellolgtbi.es