Al voltant d’una quinzena de nous termes de l’àmbit del lèxic LGTBI tenen ara entrades pròpies i revisades en la nostra llengua. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut d’Estudis Catalans han treballat conjuntament per incloure nova terminologia i revisar les accepcions del vocabulari LGTBI.

L’origen va estar una petició formulada pel col·lectiu LGTBI de Castelló on es va demanar a estes institucions que es plantejaren incloure aels seus diccionaris paraules vinculades a conceptes de gènere, sexe així com altres més científiques i accepcions relacionades.

El resultat, quasi dos anys més tard i després d’un intens treball d’experts no únicament a l’àmbit de la llengua sinó també d’altres matèries mèdiques, han sigut desset nous vocables, com ara cisfòbia, cisgènere, cissexual, interfòbia, o monosexualitat, entre altres i la modificació o ampliació d’altres definicions que ja figuraven al diccionari amb accepcions noves.

A més, cal dir que este treball també ha suposat un canvi o supressió de les marques valoratives en termes com amanerat, doneta, faldetes, gallimarsot o hermafrodita, perquè podia ser considerada ofensiva per a membres d’este col·lectiu.

També s’han eliminat algunes accepcions en mots com ara efeminat i efeminar, perquè havien perdut vigència social, o la locució inversió sexual, que ha deixat d’usar-se per a referir-se a un trastorn del comportament.

Tant els representants de l‘Acadèmia Valenciana de la LlenguaRafael Ramos, de l’Institut d’Estudi Catalans, Vicent Pitarch, com del col·lectiu LGTB de Castelló, Jordi Pilar, hi han ressaltat la importància no únicament en termes de llengua d’esta nova incorporació de paraules, sinó pel pas que representa a l’hora de canviar esquemes i concepcions que repercutisquen socialment.

Com a curiositat, destaca, entre altres coses, que el número de vocables nous incorporats en cadascuna de les institucions no és exactament el mateix, ja que en el cas de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ja hi havia alguns que sí que apareixien al seu portal tot i que no havien estat incorporats encara oficialment al Diccionari.

Diccionari NORMATIU VALENCIÀ

Entre els vocables incorporats: cisfòbia, cisgènere, cisgenerisme, cissexual, cissexualitat, interfòbia, lesbofòbia, monosexual o monosexualitat.

Definicions modificades: bisexualitat, efeminat, hermafrodita, intersexual, intersexualitat i monofòbia, transgènere o transgenerisme.