L’IEC també ha modificat diverses definicions per evidenciar l’ús despectiu de certs termes