Les dones LTB pateixen violències i discriminació sanitària, laboral i jurídica

Així ho ha denunciat aquest dilluns la FELGTB amb motiu de Dia Internacional de la Dona

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que es commemora aquest divendres 8 de març, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB), de la qual Castelló LGTBI forma part, ha denunciat, en un acte celebrat en la seua seu, que les dones LTB pateixen actualment discriminació sanitària, laboral i jurídica, a més, de ser víctimes de delictes d’odi.

Així, representants de la Federació, han explicat com les dones lesbianes i bisexuals veuen minvats els seus drets sexuals i reproductius davant impossibilitat d’accedir a les tècniques de reproducció assistida en el Servei Nacional de Salut. Aquest va ser un dret que es va perdre en 2013 quan la llavors ministra de Sanitat, Ana Mato, va excloure a dones lesbianes i sense parella home d’aquest servei públic.

També en l’àmbit sanitari, han denunciat el desconeixement de la realitat trans per part de la comunitat sanitària, la falta de protocols específics en ginecologia per a l’atenció sanitària de les dones lesbianes, bisexuals i trans i la manca d’informació i de campanyes de prevenció en salut sexual per a dones que mantenen relacions sexuals amb altres dones.

D’altra banda, la FELGTB ha posat de manifest la reificació a la qual es veuen sotmeses les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals. Segons Arantxa Miranda, vocal de delictes d’odi de la Federació, “les dones lesbianes i bisexuals som concebudes per un ampli sector masculí com a objectes sexuals susceptibles de satisfer totes les seues fantasies, mentre que aproximadament, el 80% de les dones transsexuals ha de recórrer al treball sexual a causa de la discriminació laboral que pateix”.

Així mateix, Miranda ha explicat que les dones LTB continuen estant pràcticament invisibilizades i no disposen de molts referents en la producció cultural, gràfica, musical, literària, periodística i televisiva. A més, ha posat de manifest que les dones majors lesbianes o bisexuals, que han viscut en molts casos dins de l’armari degut al context polític existent durant la seua joventut, segueixen hui dia sense visibilitzar la seua vertadera orientació sexual per por del rebuig o l’exclusió, situació especialment greu en les zones rurals.

Igualment, Miranda ha recordat que segons l’informe de delictes d’odi elaborat i presentat per *FELGTB al novembre de 2018, entre un 60 i un 80% dels actes violents que pateix el col·lectiu no es denuncien. “El 73% dels delictes d’odi van ser denunciats per homes gais, mentre que només el 21% van ser denúncies realitzades per dones lesbianes. Sabem que aquestes dades no demostren que els homes patisquen major violència que les dones, si no que estan més apoderats per a denunciar”, ha declarat.

Discriminació legislativa i laboral

D’altra banda, la representant de la Federació ha destacat que la major discriminació que pateixen les dones transsexuals és seguir sense veure reconeguda l’autodeterminació de la seua identitat. Des d’octubre de 2018, les persones trans poden canviar el seu nom, però per a canviar el seu gènere a nivell registral continuen subjectes a les exigències de la Llei 3/2007, és a dir, han de tindre un diagnòstic mèdic de *disforia de gènere, tindre realitzat dos anys de tractament hormonal, ser espanyol i major d’edat. Això incrementa la discriminació laboral que pateixen ja que moltes empreses rebutgen sistemàticament a persones trans quan existeix una discrepància entre la seua identitat sentida i el seu nom registral.

En aquest sentit, la FELGTB ha denunciat l’especial vulnerabilitat a la qual s’enfronten les dones transsexuals, ja que pateixen una discriminació laboral tan alta que en moltes ocasions acaben recorrent al treball sexual (el 85% de les persones trans estan desocupades). Així mateix, la Federació ha posat de manifest la situació de desigualtat que afronten les parelles de dones que, com a dones, tenen sous inferiors als homes.

A més, la Federació ha posat en evidència que les dones lesbianes o bisexuals tenen necessàriament que estar casades abans que nasquen els seus bebés per a poder inscriure’ls en el registre civil, a diferència de les parelles heterosexuals, a les quals no se’ls demana prova de paternitat. Així mateix, les parelles de dones no casades no poden inscriure conjuntament al seu bebé: la no gestant ha d’iniciar un procés d’adopció del seu propi fill.

Reivindicacions i mobilitzacions 8M

Per tot l’anterior i amb l’objectiu de continuar caminant cap a la igualtat de drets per a les dones en general i per a les dones LTB en particular, la FELGTB se suma a les mobilitzacions convocades per al 8 de març i reivindica:

1. L’aprovació de l’ordre ministerial que garantirà l’accés a totes les persones amb capacitat de gestar a les tècniques de reproducció assistida.

2. Que els bebés que nasquen en el si d’una parella de dones puguen ser inscrits en el Registre Civil des del centre hospitalari, en igualtat de condicions que les parelles heterosexuals.

3. La creació de protocols i de formació específica al personal sanitari sobre el foment i la protecció de la salut sexual de les dones que tenen sexe amb dones, així com que s’incloga la realitat d’aquest col·lectiu en les campanyes d’educació sexual.

4. Que es garantisca la formació i sensibilització del personal de les institucions geriàtriques, així com dels cossos i forces de seguretat de l’estat sobre la realitat i necessitats de les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals.

5. La modificació de la Llei 3/2007 que continua considerant a les persones trans malaltes en mantindre mesures com l’obligatorietat de disposar del diagnòstic mèdic de *Disfòria de gènere per a canviar el gènere assignat en nàixer en tots els registres. Es tracta d’una normativa que contradiu les directrius europees que aplaudeixen l’actuació d’alguns Estats membres que estan incloent en les seues legislacions el reconeixement jurídic del gènere sobre la base de l’autodeterminació.

6. La creació de mesures dirigides a eradicar la discriminació masclista, *lesbofóbiabifòbica i trànsfoba dins de l’àmbit laboral i sol·licitem la implementació de mesures i incentius per a organismes públics i empreses privades que afavorisquen la integració i inserció laboral de les persones trans, per estar en situació d’especial vulnerabilitat.

7. El desenvolupament de programes d’informació dirigits als centres educatius que els ajuden a incorporar la diversitat afectiu-sexual, de gènere i familiar de manera transversal en els seus currículums formatius.

A més, la Federació anima a artistes, guionistes, periodistes i professionals del món de la cultura en general al fet que visibilitzen a través de les seues obres la realitat de la dona *LTB i a aquelles personalitats públiques membre del col·lectiu al fet que visibilitzen la seua orientació sexual amb l’objectiu de dotar a les dones *LTB de referents públics.