V Festival de les Famílies Orgulloses

 

Hi ha tantes maneres de viure com famílies hi ha i l’únic que tenen en comú és l’afecte, l’amor i la solidaritat que hi ha dins d’aquesta família. La pluralitat de la nostra societat expressa de manera clara en la diversitat familiar.

La finalitat d’aquest acte és mostrar a la societat aquesta pluralitat i que els diferents tipus de famílies es coneguin i facin llaços d’unió. Cal reforçar la idea que no hi ha un sol model de família.

Considerem com Famílies Orgulloses a aquelles famílies que per la seva estructura els seus membres estiguin en especial situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social i aquelles famílies que tenen algun membre en especial situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social. Són les famílies de mares i pares lesbianes, gais, trans, bisexuals o intersexuals, famílies monoparentals, famílies monomarentals, famílies on algun dels seus membres sigui lesbiana, gai, bisexual, trans o intersexual, la famílies que tenen algun membre amb una diversitat sensorial , intel·lectual i / o física, famílies multiètniques, famílies nombroses, famílies reconstruïdes, famílies on algun membre pateixi una malaltia i les famílies tradicionals.

El IV Festival de les Famílies Orgulloses serà el dissabte 31 d’agost a Almassora.