29/10/2017

Sobre la fulla parroquial de xxx diumenge de temps ordinari de la parròquia de Sant Bartomeu i Sant Jaume de Nules.Les asociacions ques signen aquest manifest expressen :Agraïm el coneixement profund de la diversitat familiar, de les característiques sexuals, de...

10/10/2017

Davant els insuls, desqualificacions i amenaces que hem rebut per les xarxes socials degut a la aparició d’una bandereta amb el arc iris a la estàtua del rei en Jaume I, CastellóLGTBI manifesta: La bandereta la vam deixar com a ofrena al rei Jaume I en el Correllengua...